Prawdziwe Opinie

Certyfikacja NF Service w celu przetwarzania opinii klientów

Net Reviews (avis-verifies.com) specjalizuje się w gromadzeniu, moderowaniu i udostępnianiu opinii o markach wystawionych e-sprzedawcom przez klientów. Oferowane przez nas usługi gromadzenia wystawionych przez konsumentów opinii o markach świadczymy na podstawie francuskiego certyfikatu NF Service, który otrzymaliśmy 28 marca 2014 r. Aby utrzymać gwarancję jakości, zobowiązujemy się do przestrzegania normy NF Z74-501 oraz certyfikatu NF522.

Etap 1 : gromadzenie opinii

  • Net Reviews występuje jako strona trzecia i gromadzi opinie konsumentów o markach w imieniu swoich klientów e-handlowców.
  • Wszyscy konsumenci - bez żadnej selekcji - zostaną poproszeni o wystawienie oceny o marce.
  • Opinie o markach będą zbierane tylko od internautów zweryfikowanych jako doświadczeni kupcy.

Etap 2 : moderacja

  • Treści nielegalne lub nieodpowiednie , które mogą zostać usunięte, będą oceniane zgodnie z kryteriami narzuconymi przez certyfikat AFNOR.
  • Konsument zostanie poinformowany o odrzuceniu jego opinii o marce.
  • E-sprzedawcy nie mogą modyfikować ani usuwać komentarzy.
  • Proces moderacji oferuje e-sprzedawcom możliwość odpowiedzi lub próby rozwiązania sporu z klientem przed publikacją opinii o marce.

Etap 3:
udostępnianie opinii

  • Wszystkie opinie o marce, zarówno pozytywne, jak i negatywne, zostaną opublikowane.
  • Opinie o marce są wyświetlane domyślnie od najnowszych do najstarszych.
Prawdziwe Opinie

Informacje

Znak jakości NF Service 'opinia online' został przyznany przez dział Certyfikacji AFNOR, niezależny organ certyfikujący, po dogłębnym sprawdzeniu usług oferowanych przez naszą organizację.

Możesz napisać do działu Certyfikacji AFNOR na poniższy adres:

11 Rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France
En savoir plus sur www.marque-nf.com