Ogólne warunki sprzedaży1. Definicje

Prawdziwe-Opinie : SAS Net Reviews, Spółka akcyjna zarejestrowana w RCS Marsylii pod numerem 750 882 375, dostawca rozwiązań IT w zakresie pozyskania opinii klientów

Opinia o produkcie : Uwaga, komentarz, ocena dodana przez internautę na temat jakości produktu zakupionego na stronie internetowej e-sprzedawcy

Ocena strony : ocena, komentarz, wydana przez internautę na temat jakości oferowanych usług e-handlu

Back Office : interfejs przeznaczony dla klientów, który daje dostęp do różnych funkcji opracowanych przez Prawdziwe-Opinie w celu zapewnienia Usługi (w tym przyjmowanie opinii klientów, możliwość odpowiadania na ich opinie, dostęp do statystyk). Klient musi się połączyć z kontem „Strefa Klienta”, tworzonym podczas rejestracji za pomocą identyfikatora (URL strony internetowej klienta) oraz wybranego przez niego hasła.

Baza danych Użytkowników : dane osobowe i informacje o użytkownikach, którzy złożyli zamówienie na stronie e-commerce: zebrane w ramach świadczenia usług - działalnia Rozwiązania

Kampania AdWords : system reklamowy wyszukiwarki Google, który wyświetla reklamy i banery reklamowe na podstawie słów kluczowych wprowadzonych przez użytkownika lub na podstawie jego zachowania w sieci Internet

Certyfikat Prawdziwe-Opinie : strona internetowa dedykowana każdemu klientowi, która jest indeksowana przez Google i prezentuje wszystkie opinie zebrane przez Rozwiązanie dla klienta. Strona ta dostępna jest poprzez kliknięcie w widget lub poprzez kliknięcie w URL, na który jest dostępna w wyszukiwarce Google.

Klienci : osoba fizyczna bądź prawna korzystająca z usług Prawdziwe-Opinie w celu otrzymania opinii swoich klientów w temacie usług e-commerce, zakupionego produktu, doświadczeń użytkownika lub innych czynności mogących dawać podstawę do wnioskowania o opinię.

Dane osobowe : dane w rozumieniu francuskiego prawa o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 r. (z późniejszymi zmianami w Rozporządzeniu z dnia 4 listopada 1991 r. oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2004 i z odniesieniem do dyrektywy Unii Europejskiej 95/46/WE), używane do określenia lub identyfikacji pośrednio lub bezpośrednio osoby fizycznej.

Pakiet : proponowana przez Prawdziwe-Opinie taryfa i wybrana przez Klienta, odpowiadająca ilości zamówień przetwarzanych przez Rozwiązanie

Internet : globalnie połączona sieć komputerowa i telekomunikacyjna, umożliwiająca użytkownikom dostęp do kontentu za pomocą serwerów.

Produkt : sprzedawane dobro lub świadczenie

Usługa E-commerce : oferowane zdalnie przez Internet za darmo lub za opłatą dobro lub usługa

Rozwiązanie : usługi i rozwiązanie oprogramowania pozwala tworzyć, zarządzać, weryfikować wiarygodność i uwidocznić opinie użytkowników, którzy zamówili produkt na stronie internetowej

Widgety : grafika tworzona przez Prawdziwe-Opinie, osoba fizyczna bądź prawna, która zakupiła towar lub usługę na stronie e-commerce

Użytkownicy : osoba fizyczna bądź prawna, która zakupiła towar lub usługę na stronie e-commerce

2. Przedmiot zamówienia

SAS Net Reviews (dalej zwane jako " Prawdziwe-Opinie ") to francuska firma, która zajmuje się oprogramowaniem komputerowym. Firma ta opracowała innowacyjne rozwiązanie umożliwiające zbieranie opinii klientów ze wszystkich stron internetowych generujących transakcje lub oferujących usługi płatne lub darmowe. Rozwiązanie to także poprawia widoczność oraz pozycjonowanie w Internecie. Prawdziwe-Opinie oferują różne pakiety dostosowane do potrzeb swoich Klientów.

Umowa określa zasady i warunki dotyczące Rozwiązania gromadzącego opinie użytkowników.

3. Wejście w życie i czas trwania umowy

Aby skorzystać z Rozwiązania, klient musi wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie https://www.prawdziwe-opinie.com/. Aby rejestracja była ważna należy podać wszystkie wymagane dane, które są poprawne i prawdziwe. Wszystkie modyfikacje danych muszą być niezwłocznie zgłaszane do Prawdziwe-Opinie.
Wypełniając wniosek o rejestrację, Klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami i akceptuje je bez zastrzeżeń w całości. Rejestracja oznacza pełną zgodę z nimi.
Klient wybiera proponowany przez Prawdziwe-Opinie pakiet, który dobierany jest na podstawie ilości zamówień dokonywanych na miesiąc. Określa on swobodnie i samodzielnie pakiet, który najlepiej odpowiada potrzebom jego strony.
Subskrypcja oferty jest bezterminowa. Może być zakończona w dowolnym momencie przez Klienta, który powinien powiadomić Prawdziwe-Opinie, wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru. Wszystkie kwoty pobrane od tej chwili przez Prawdziwe-Opinie z tytułu podpisu złożonego przez Klienta na formularzu pozostaną w Prawdziwe-Opinie. Z dniem otrzymania zawiadomienia od Klienta, Prawdziwe-Opinie zakończy świadczenie usług i zaprzestanie pobierania opłat począwszy od kolejnego miesiąca (opłata obowiązuje za każdy rozpoczęty miesiąc ).

4 Korzyści związane z Prawdziwe-Opinie

Klient zapoznaje się z wszystkimi informacjami dostarczonymi przez Prawdziwe-Opinie dotyczącymi funkcjonowania jego rozwiązania. Jest on także poinformowany, że wszystkie warunki mogą ulec zmianie w szczególności z powodów technicznych. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać to będzie on informowany o zaistniałych zmianach.

4.1. Instalacja rozwiązania

Instalacja rozwiązania może być zainstalowana na kilka sposobów :
- Poprzez moduły opracowane przez Prawdziwe-Opinie dla rozwiań e-commerce (Prestashop, Magento, Store Factory lista ta nie jest kompletna ),- za pomocą bardzo kompletnej aplikacji o nazwie "API", umożliwiającej bezproblemową integrację rozwiązania do systemu komputerowego klienta.
Klient odpowiada za instalację rozwiązania Prawdziwe-Opinie. W tym celu, Prawdziwe-oponie zapewniają na swojej stronie internetowej dokument wyjaśniający oraz wsparcie ekipy technicznej, która odpowie na każde pytanie klienta i / lub zdalnie przez komputer pomoże zainstalować moduł lub API w jego systemie.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek usterki rozwiązania wynikające z nieprawidłowej instalacji.

4.2. Darmowy test

Prawdziwe-Opinie oferuje swojemu każdemu nowemu klientowi możliwość wypróbowania rozwiązania przez okres 15 dni całkowicie za darmo oraz bez jakichkolwiek zobowiązań. Aby skorzystać z tej możliwości klient musi zarejestrować się na stronie https://www.prawdziwe-opinie.com/ i dodać plik zawierający informacje związane z jego konsumentami. Plik ten musi obowiązkowo zawierać imię i nazwisko, adres elektroniczny oraz numer i datę jego zamówienia. 15-sto dniowy okres testowy liczy się od momentu, kiedy nastąpi instalacja oprogramowania.

4.3. Zapewnienie rozwiązania

Prawdziwe-Opinie oferuje swoje rozwiązanie i pozwala na jego zastosowanie.

Rozwiązanie obejmuje pozyskiwanie opinii na temat funkcjonowania strony Klienta i jego usługi E-Commerce (zwany "Opinią o stronie"). Każde zamówienie złożone przez Użytkownika daje podstawę do pozyskania opinii wysłanej na adres elektroniczny konsumenta przez Prawdziwe-Opinie. Klient może również pozyskać opinie dotyczące zakupionych produktów. Na prośbę klienta opinia może dotyczyć także danej części zamówienia.

Niezależnie od tego czy jest to Opinia o Stronie czy Opinia o produkcie zebrane informacje odpowiadające ocenom Prawdziwe-Opinie będzie ukazywać w formie gwiazdek od 0 do 5 wraz z komentarzem.

Wszystkie opinie i komentarze są przechowywane i dostępne w Back Office Klienta oraz na serwerach Prawdziwe-Opinie

Prawdziwe-Opinie są również partnerem Google. W ramach tego partnerstwa kiedy klient robi kampanie Adwords i osiągnie średnią i minimalną ocenę 4 na 5 oraz minimalną liczbę 30 opinii to gwiazdki i liczba opinii będzie automatycznie pojawiać się obok linku URL. Będą one tak samo widoczne w ramach Google Shopping.

Klient jest wyraźnie poinformowany, że Google sam decyduje i kontroluje wprowadzenie ocen, w tym gwiazdek i liczbę zebranych opinii. Oczywiste jest, że będą one widoczne średnio po okresie od 2 do 4 tygodni. W każdym przypadku, Prawdziwe-Opinie nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za warunki i terminy związane wyświetlaniem oceny Klienta przez Google.

Klient ma również możliwość, aby sprawdzić jego użytkowników w zakresie określonych zagadnień (opcja o nazwie Multi-kryteria). Działanie tej opcji jest identyczne jak operacje zawarte w aplikacji strony i identyczne z działaniem aplikacji do oceny strony i produktu. Dodatkowe pytania dla konsumentów będą zintegrowane w formularzu wysyłanym przez e-mail. Po wysłaniu ankiety Prawdziwe-Opinie są odpowiedzialne za zbieranie odpowiedzi klientów oraz kontakt z Back Office klienta.

4.4. Informacje o Widgetach

Prawdziwe-Opinie oferuje różne modele widgetów, które można umieścić na wszystkich stronach Klienta podkreślając swój ogólny wynik jak i ostatni komentarz otrzymany od użytkownika. Widget pokazuje markę Prawdziwe-Opinie.

Prawdziwe-Opinie oferuje dwa typy widgetów: Widget stały i pływający. Pierwszy powinien być zintegrowany z grafiką Klienta. Drugi nie wymaga modyfikacji grafiki.

Wyłączną odpowiedzialność za wybór, integracje i wyświetlanie widgeta ponosi klient. Prawdziwe-Opinie nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wizualnie widget Klienta różni się od tego stworzonego i dostarczonego przez Prawdziwe-Opinie. Klientowi zakazuje się modyfikacji szaty graficznej i modelu widgetu Prawdziwe-Opinie.

4.5. Dostarczenie certyfikatu Prawdziwe-Opinie

Prawdziwe-Opinie zapewnia klientowi stronę internetową widoczną w Google, poprzez którą otrzymuję on dostęp do wszystkich opinii użytkowników generowanych przez rozwiązanie.

4.6. Oddanie do dyspozycji funkcji Mediacji Prawdziwe-Opinie

Prawdziwe-Opinie są zobowiązane do dostarczenia Klientowi wszelkich informacji niezbędnych do wdrożenia Rozwiązania i do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Prawdziwe-Opinie zapewnia techniczne utrzymanie jego Rozwiązania oraz jest zobowiązane do jak najszybszego usunięcia usterek znalezionych lub zgłoszonych przez Klienta.

4.7. Moderacja

Klient jest informowany o zbiorach i obecności negatywnych opinii. Za opinie negatywne są uważane oceny równe lub niższe niż 3. Opinie te są bardzo łatwo dostępne w Back Office w rubryce "Opinie w moderacji".

Klient może kontaktować się przez Back Office i odpowiadać Użytkownikom, którzy napisali komentarz i wystawili notę, pozytywną czy negatywną. Odpowiedź udzielona przez Klienta jest do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej przez Prawdziwe-Opinie. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, aby przeczytać każdą wiadomość wysłaną przez klienta. Tam mogą spotkać się i ewentualnie zmienić jego ocena. Klient zostanie poinformowany o wiadomościach od swoich użytkowników. Wymiany zdań będą widoczne dla użytkowników.

Procedura ta daje możliwość do wyjaśnień jeżeli ocena i / lub komentarz wydaje się nieuzasadniona i daje prawo do odpowiedzi.

W każdym przypadku, Prawdziwe-Opinie nie ingeruje w relacje pomiędzy Klientem a Konsumentem. To klient rozwiązuje ewentualne spory dotyczące opinii.

4.8. Statystyka

Klient ma dostęp poprzez swój Back Office do raportów i statystyk przygotowanych przez Prawdziwe-Opinie na temat zebranych opinii.

5. Warunki finansowe

Ceny różnych Pakietów oferowanych przez Prawdziwe-Opinie są określane na podstawie ilości transakcji przetwarzanych przez rozwiązanie. Są one wyszczególnione na stronie internetowej https://www.prawdziwe-opinie.com/ w rubryce „Pakiety”.

Jeżeli klient przekroczy liczbę zamówień zawartych w pakiecie będzie płacił dodatkową opłatę za każde zamówienie, której wysokość uzależniona jest od wybranego Pakietu. Opłata będzie dodawana do początkowej ceny pakietu.

Płatność za pakiet oraz za ewentualne dodatkowe zamówienia, jeżeli takie wystąpią będą rozliczane miesięczne. Pierwsza opłata będzie naliczana 30 dni po wygaśnięciu darmowej wersji testowej, 45 dni od momentu rejestracji klienta.

Faktura dla Klienta będzie automatycznie generowała się i będzie dostępna po zalogowaniu się do jego Back Office.

Wszelkie płatności w ramach Pakietu przypisane są dla Prawdziwe-Opinie. Nie można żądać zwrotu prorata temporis w odniesieniu do rozwiązania niniejszej umowy z jakiejkolwiek przyczyny.

Jeżeli Klient nie będzie regulował należności wobec Prawdziwe-Opinie umowa zostanie anulowana, jego konto zawieszone a usługa przerwana.

Jeżeli klient będzie winny nieregulowania płatności kontrakt będzie przerwany a jego konto na stałe usunięte. Prawdziwe-Opinie dodatkowo podejmie działania prawne, aby uzyskać zadośćuczynienia za poniesione straty.

6. Obowiązki odpowiedzialność Prawdziwe-Opinie

6.1. Funkcjonowanie Rozwiązania

Prawdziwe-Opinie jest zobowiązana do opieki, wdrożenia i działania niezbędnego dla jakości i ciągłości działania Rozwiązania.

Wspomniane Rozwiązanie działa za pośrednictwem złożonego systemu technicznego z pewnymi parametrami, które mogą być poza kontrolą Prawdziwe-Opinie. Usługi Rozwiązania świadczone są za pośrednictwem dedykowanej infrastruktury, która używa zasobów sieci Internet.

Klient jest ostrzegany, że problemy techniczne tej sieci mogą mieć wpływ na powodowanie spowolnień lub przerw w wykonaniu połączenia. Prawdziwe-Opinie nie może zagwarantować stałego dostępu do jego strony. Prawdziwe opinie nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za problemy z dostępem wynikające z zakłóceń sieci Internet.

Prawdziwe-Opinie zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do jego Rozwiązania ze względu na czynności konieczne związane z eksploatacją infrastruktury, w szczególności w celu utrzymania swoich serwerów.

Jeżeli błąd spowodowany przez Prawdziwe-Opinie może poważnie zagrozić bezpieczeństwu Rozwiązania oraz bazie danych użytkownika, mogą nastąpić bez uprzedzenia czasowe przerwy w dostawie usług w celu rozwiązania problemów związanych z lukami w bezpieczeństwie, które będą usunięte tak szybko jak to możliwe. W tym przypadku klient nie może domagać się odszkodowania ani pociągać do odpowiedzialności Prawdziwe-Opinie z jakiejkolwiek przyczyny.

6.2. Treść i kontrola zebranych ocen i komentarzy

Prawdziwe-Opinie są zaufaną osobą trzecią, która gwarantuje pełną przejrzystość wobec konsumentów i użytkowników. To zobowiązuje do dostarczenia i publikowania informacji, ocen, komentarzy całkowicie identycznych z tymi zbieranymi, za wyjątkiem deklaracji o charakterze nielegalnym lub zakazanym.

Należy wyraźnie stwierdzić, że treść komentarzy nie powinna naruszać prawa i przepisów. Zawierają się do tego treści rasistowskie, antysemickie, seksistowskie, zniesławiające lub obraźliwe, naruszające dobro osoby, naruszające prywatność, zawierające elementy chronione prawem autorskim (teksty, zdjęcia, filmy ... ).

W ramach moderacji, Prawdziwe-Opinie zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza, oświadczenia, zawiadomienia, które może naruszać prawo. Dotyczy to wszelkich komentarzy nie na temat, kilka razy powtórzonych, promocyjnych, wulgarnych lub agresywnych wobec osób, w tym klienta. Usunięcie komentarza może ewentualne być skomentowane.

Prawdzie Opinie nie są w żaden sposób zaangażowane w relacje pomiędzy Klientem a Użytkownikiem. Również w żaden sposób Prawdziwe Opinie nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. Prawdziwe Opinie nie ponoszą także żadnej odpowiedzialności jeśli nie następuje odpowiedź na prośbę o opinię, czy w przypadku spadku liczby odwiedzających, spadku zamówień lub wystąpienia problemów z publikacją negatywnej opinii lub realizacją zamówienia.

Prawdziwe-Opinie sprawdza pochodzenie generujących się opinii w tym za pośrednictwem określonego adresu IP.

Nie może jednak zagwarantować doskonale działającego systemu w przypadku powstania zagrożeń i ryzyka związanego z włamaniem, przywłaszczeniem, wirusami i oszustwami w systemie informatycznym i cyfrowym.

6.3. Ochrona, wykorzystanie i poufność informacji dotyczących użytkowników

Prawdziwe-Opinie przechowuje i utrzymuje Bazę danych, opinie użytkowników i opinii użytkowników oraz wszystkie informacje generowane przez Rozwiązanie na serwerach dedykowanych i bezpiecznych.

Zapewnia to pełną poufność Danych Osobowych użytkowników. Tylko imię użytkowników, zostanie umieszczone w opublikowanej opinii na stronie internetowej klienta razem z jego pierwszą literą nazwiska. Informacje jako opinie i oceny Użytkownika będą również komunikowane Google w ramach wyżej wymienionych świadczeń.

Prawdziwe-Opinie będzie wykorzystywać Dane Osobowe Użytkowników tylko w części Rozwiązania i na jego wyłączny cel. Jest wyraźnie zabronione inne wykorzystanie i ujawnianie danych osobom trzecim, w tym w celach marketingowych.

6.4. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

Prawdziwe-Opinie nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta, co do funkcjonowania rozwiązania w przypadku, gdy jego sprzęt komputerowy okazuje się być się przestarzały, uszkodzony lub niewystarczający. Wyłączną odpowiedzialność co do konfiguracji informatycznej ponosi klient.

Prawdziwe-Opinie nie może zostać pociągnięt doe odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki w przypadku, gdy klient dostarczył nieprawdziwe lub niekompletne informacje. Będzie to miało miejsce także w następujących przypadkach :- przy nieprawidłowym użyciu Rozwiązania lub wykorzystaniu złych materiałów ;- przy nieprawidłowym obchodzeniu się z Użytkownikiem;- przy interwencji osób trzecich, nieautoryzowanych w celu naprawy Rozwiązania.

Generalnie, Prawdziwe-Opinie są zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku barku dostępu do Rozwiązania, które spowodowane zostało przez czynniki zewnętrzne i są poza jego kontrolą.

Prawdziwe-Opinie nie jest odpowiedzialne za wprowadzenie przez Google oceny ogólnej Klienta i liczby zebranych opinii, a także za pozycjonowanie strony klienta w wyszukiwarce Google. Tylko Google zajmuje się zarządzaniem w tej kwestii.

W końću Prawdziwe-Opinie nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie w tym, ale nie tylko, utratę zysków lub dochodów, utratę danych, utratę możliwości, szkód businessowych oraz za konsekwencje związane ze skargami i roszczeniami wobec klienta przez osoby trzecie.

7. Obowiązki Klienta

7.1. Akceptacja ocen

Klient musi zaakceptować każdy rodzaj oceny po transakcji. Ma on możliwość odmówienia lub odpowiedzi jeśli ocena będzie wydawać się nieuzasadniona.

Klient nie może w żadnym przypadku generować fałszywych ocen przez fałszywe zamówienia, dodawać fałszywe komentarze i dopuszczać się innych manipulacji. Nie można także unikać nagatywnych komentarzy odwracając działalność Rozwiązania. Jeśli to konieczne, Prawdziwe-Opinie może wszcząć postępowanie przeciwko niemu.

7.2. Bezpieczeństwo użytkownika i hasło

Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wykorzystanie i poufność swojej nazwy użytkownika i hasła. Musi on zapewnić, że tylko on ma dostęp do swojego konta osobistego i autoryzuje w razie potrzeby, inną osobę trzecią na jego wyłączną odpowiedzialność. Musi on podjąć wszelkie niezbędne działania i środki ostrożności w celu ochrony osób trzecich, które mogą mieć dostęp do chwilowego i nieupoważnionego wtargnięcia na jego Back Office.

Musi on natychmiast poinformować Prawdziwe-Opinie jeżeli stwierdzi usterkę zabezpieczeń, zwłaszcza w wyniku dobrowolnego ujawnienia lub bezprawnego przywłaszczenia nazwy użytkownika i hasła, wobec tego Prawdziwe-Opinie może podjąć natychmiast wszelkie właściwe środki w celu zaradzenia jakiemukolwiek naruszeniu bezpieczeństwa.

W przypadku utraty lub niewłaściwego użycia identyfikatora i hasła, następuje przypisanie nowej nazwy użytkownika i hasła. Procedura ta jest dostępna na naszej stronie https://www.prawdziwe-opinie.com/ w rubryce « Strefa klienta ».

Klient sam ponosi konsekwencje, które mogą wynikać z korzystania z jego nazwy użytkownika i hasła przez osoby trzecie, których nie zna. Obejmuje to pełną odpowiedzialność za odzyskanie i ujawnienie Danych Osobowych Użytkowników wykonywane z jego osobistego konta.

7.3. Dostęp do strony Klienta

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp do swojej strony internetowej. Jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do utrzymania tego dostępu, w tym do zapłaty za połączenie z Internetem, bez którego nie jest możliwy dostęp do rozwiązania.

7.4. Własność i korzystanie z opinii

Klient będzie właścicielem opinii generowanych przez Rozwiązanie. Będzie miał wolność w ich wykorzystaniu także w celach komercyjnych. Musi on o tym poinformować swoich użytkowników. Ma on obowiązek zawrzeć przy każdym użyciu, że opinie zostały zebrane przez Prawdziwe-Opinie.

7.5. Dokładność i legalność udostępnianych informacji

Prawdziwe-Opinie gwarantuje dokładność i autentyczność Danych Osobowych Użytkowników, które są mu komunikowane. Klient jest zobowiązany do zakomunikowania użytkownikom, że ich dane osobowe będą udostępniane Prawdziwe-Opinie w ramach realizacji Rozwiązania, i do zebrania ich zgody i poszanowania ogólnych przepisów ustawy o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 roku. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników za brak informacji, nieścisłości, błędy lub pominięcia dotyczących ich danych osobowych. Zabezpiecza Prawdziwe-Opinie wobec wszelkich działań, które mogą zostać podjęte przeciwko niemu przez Użytkownika, które powołuje się na naruszenie tych przepisów.

Klient zobowiązuje się nie rozpowszechniać w jakikolwiek sposób, rasistowskich, agresywnych, obraźliwych, pornograficznych, dyskryminujących, obraźliwych, zniesławiających, a bardziej uogólniając nielegalnych informacji poprzez Rozwiązanie. Ponadto zakazuje wprowadzania do obrotu nielegalnych produktów.

7.6. Obowiązek współpracy

Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Prawdziwe-Opinie w razie jakiejkolwiek zmiany aktywności. Ponadto Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących stosowania Rozwiązania.

Generalnie, Klient zgadza się współpracować z Prawdziwe-Opinie w celu zapewnienia, w odpowiednim czasie, wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych i wymaganych przez Prawdziwe-Opinie do wykonywania swoich usług. Zobowiązuje się on do spontanicznego przekazania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

7.7. Zawieszenie lub usunięcie konta osobistego

Prawdziwe-Opinie będzie uprawniony do zawieszenia swoich usług, jeśli klient nie spełni któregokolwiek ze swoich zobowiązań, a spory będą rozstrzygane polubownie lub sądownie. To może usunąć czasowo lub na stałe konto osobiste Klienta w zależności od charakteru i wagi popełnionego naruszenia.

8. Własność intelektualna

8.1. Prawo Prawdziwe-Opinie

Prawdziwe-Opinie gwarantuje, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej w celu zapewnienia rozwiązania, widgetow i marki " Prawdziwe-Opinie ". Gwarantuje z tego tytułu, że świadczenia do których się zobowiązuje nie stanowi jakiegokolwiek naruszenia.
Wobec tych warunków, Prawdziwe-Opinie gwarantuje klientowi, że zostanie wszczęte postępowanie wobec wszelkich działań w sprawie naruszenia przepisów związanych z ochroną własności intelektualnej odnoszących się do każdej z usług świadczonych przez Prawdziwe-Opinie lub Widgetów, marki « Prawdziwe-Opinie » lub oprogramowania dostarczonego do dyspozycji Klienta

Przypomina się, że Prawdziwe-Opinie udostępnia Klientowi oprogramowanie do Rozwiązania tylko dla celów niniejszej Umowy oraz w ściśle określonych warunkach. To samo dotyczy wzorów i marki « Prawdziwe-Opinie »

Ich świadczenie nie może być traktowane, jako transfer w rozumieniu kodeksu własności intelektualnej jakichkolwiek praw własności intelektualnej na rzecz Klienta. Subskrypcja oferty nie przyznaje żadnych praw własności intelektualnej do oprogramowania, wzorów i marek, które pozostają wyłączną własnością Prawdziwe-Opinie. Klient zobowiązuje się do przestrzegania praw Prawdziwe-Opinie.

8.2. Warunki korzystania z Rozwiązania i zakazy

Klient nie ma prawa interweniować w Rozwiązanie lub zezwalać na interwencje osób trzecim.

Zgadza się on korzystać z informacji na temat Rozwiązania dostępnego dla jego własnych celów i tylko w celach określonych w niniejszej umowie, która wyraźnie wyklucza możliwość:
- odtworzenia na stałe lub czasowo oprogramowania Rozwiązania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym przy okazji ładowania, wyświetlania, stosowania lub przechowywania;- tłumaczenia, adaptacji, naprawy lub modyfikacji oprogramowania Rozwiązania, eksportu, łączenia go z innymi aplikacjami komputerowymi;- Zrobienia kopii oprogramowania Rozwiązania w całości lub w jakiejkolwiek części ;- Modyfikacji, w tym dekompilacji, modyfikacji, zmiany, adaptacji, w tym tłumaczenia, przeorganizowania i ogólnej zmiany całego lub częściowego rozwiązania oprogramowania Rozwiązania.

To zobowiązuje, w szczególności do nie poprawiania, rozpowszechniania, pobierania lub przesyłania Rozwiązania jako informacji i danych, które to działanie może naruszać własność intelektualną lub przemysłową lub inne prawa własności bądź stanowi popełnienie przestępstwa.

Klient zobowiązuje się nie przesyłać przez Rozwiązanie żadnych treści zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego - lista na nie jest ograniczona.

Zobowiązuje się nie rozwijać i komercjalizować Rozwiązania oraz produktów, które potencjalnie mogą być konkurencyjne podczas całości trwania kontraktu i w okresie 3 lat po jego zakończeniu.

9. Przetwarzanie danych osobowych

Prawdziwe-Opinie klient zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i komunikację dotyczącą danych osobowych przestrzegając regulacje prawne mające zastosowanie do przetwarzania danych, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy nr 2004-801 z dnia 6 Sierpnia 2004 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych ze zmianami ustawy 78-17 z dnia 6 Stycznia 1978 odnoszące się do informatyki, plików i wolności.

Prawdziwe-Opinie gwarantuje w szczególności zapewnić, że klienci, użytkownicy i osób odwiedzających jego stronę, mają prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych oraz prawo do zmiany, poprawy, zablokowania, usunięcia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

9.1. Dane osobowe osób trzecich

Każda osoba łącząca się ze stroną internetową Prawdziwe-Opinie jest informowana, że Dane o charakterze personalnym mogą być gromadzone przez Prawdziwe-Opinie, podczas przeglądania witryny https://www.prawdziwe-opinie.com/, w tym za pomocą plików cookie.

Jego strona internetowa korzysta z "Google Analytics", narzędzie należące do Google Inc. Informacje związane z użytkowaniem Internetu i gromadzeniem cookie (w tym adres IP) analiza narzędzie Google Inc są przechowywane anonimowo na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Informacje te mogą być wykorzystane do następujących celów:
- Informacji statystycznych i liczenia ruchu na stronie, korzystania z zawartości oraz korzystanie z usług Prawdziwe-Opinie- realizowania badań w celu poprawy usług za pośrednictwem strony internetowej - Zbieranie informacji ogólnych demograficznych pozwalających tworzyć statystki

Są one przechowywane przez maksymalnie jeden rok.

Prawdziwe-Opinie wyraźnie informuje osoby łączące się ze stroną https://www.prawdziwe-opinie.com/, że mogą wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej lub zablokować je.

Zgromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie dla Prawdziwe-Opinie. Jakiekolwiek przekazywanie tych danych osobom trzecim, wymaga uprzedniej zgody zainteresowanego użytkownika.

9.2. Dane osobowe Klienta

Klient jest informowany, że udostępnia dane osobowe w celu dokonia jego rejestracji. Są one przeznaczone do użytku wewnętrznego w szczególności w celu potwierdzenia jego rejestracji, w celu identyfikacji i stworzenia profilu klienta pozwalającego Prawdziwe-Opinie poprawić ofertę i komunikację.

Prawdziwe-Opinie używa w tym celu adresów e-mail klientów, aby wysłać e-mail potwierdzający rejestrację, niektóre powiadomienia (notatki, komentarze ...), i odpowiedzieć na ich pytania.

Ponadto Prawdziwe-Opinie używa ich adresów e-mail, aby wysłać newsletter i/lub wysłać oferty, które mogą być interesujące tylko wtedy, gdy została na to wyrażona zgoda. Klienci mogą w każdej chwili zrezygnować z takich wiadomości, klikając w link na końcu każdego maila.

Prawdziwe-Opinie będzie jedynym odbiorcą informacji dostarczonych przez Klienta służących do rejestracji, którymi są: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, adres sklepu internetowego, dane bankowe i kody integracji. Zabronione jest komunikowanie tych danych komukolwiek.

Dane osobowe są przechowywane przez maksymalnie pięć lat.

9.3. Dane osobowe użytkowników

Przypomina się, że dane osobowe zebrane w ramach działalności Rozwiązania są ściśle poufne. Z wyjątkiem imienia i pierwszej litery nazwiska Użytkownika Prawdziwe-Opinie zobowiązuje się nie komunikować osobom trzecim. Firma będzie używać Danych Osobowych Użytkowników w celu świadczenia opisanych usług. Jest zakazane ich używane w innych celach.

Dane osobowe są przechowywane przez maksymalnie jeden rok.

9.4. Prawo do informacji, korekty i usunięcia danych

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978, Prawdziwe-Opinie daje dostęp do danych osobowych przechowywanych na życzenie.

Każda osoba może zażądać poprawy lub usunięcia danych, wysyłając e-mail info@prawdziwe-opinie.com lub pocztą na adres Prawdziwe-Opinie, S.A.S Net Reviews, Technopôle de 15 Château Gombert, 45 rue Frédéric Joliot curie – 13013 Marseille, France. Taka osoba musi udowodnić swoją tożsamość.

10. Reklamacje - udzielenie informacji

Prawdziwe-Opinie podejmie wszelkie możliwe kroki, by odpowiedzieć na wszystkie reklamacje i rozwiązać spór. Wszelkie pytania lub prośby można wysyłać na następujący adres: info@prawdziwe-opinie.com lub mailem: S.A.S Net Reviews, NET REVIEWS, 18-20 Avenue Robert Schuman, CS 40494 – 13002 Marsylia, Francja

11. Zakończenie umowy

Inną możliwością dla klienta do wypowiedzenia umowy w każdym momencie może być poważne naruszenie przez stronę niniejszych warunków.
Każde zaniedbanie jednej ze stron związane z obowiązkami nałożonymi na nie rozwiązuje umowe w ciągu 15 dni licząc od daty wysłania listu poleconego z potwierdzeniem odbioru i stwarza prawo dla drugiej strony do automatycznego jednostronnego rozwiązania umowy bez uszczerbku dla jakichkolwiek szkód, które mogą powstać.

Co więcej, może również zostać rozwiązana w przypadku zakończenia działalności jednej lub drugiej strony.

12. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega prawu francuskiemu. Wszelkie spory dotyczące interpretacji, wykonania lub ważności niniejszej umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu gospodarczego w Marsylii.

User Object
(
  [admin_role:User:private] => 
  [admin_info:User:private] => 
  [account_state:User:private] => 
  [account_user_role:User:private] => 
  [account_user:User:private] => 
  [permissions:User:private] => Array
    (
    )

  [page:User:private] => Array
    (
      [label] => mod_cgv
      [id] => 
      [restricted] => 
    )

  [main_platform] => FR
)